دمو رایگان

فراهم شدن امکان دمو قبل از خرید دستگاه های آکبند و استوک به صورت رایگان در دفتر آفرمد

امکان دمو دستگاه های آکبند و استوک در دفتر آفرمد اولین مساله ای که در خرید هر دستگاه پزشکی مطرح است، اثربخشی بالینی دستگ...

ادامه مطلب